kontakt
Wyższa szkoła informatyki - link
strona główna
Wprowadzenie
    Historia
    Ogólne informacje
    Diody światłowodowe
    Dyspersja swiatłow.
O światłowodacha
Klasyfikacja światłowodów
Wytwarzanie kabli światlowodowych
Spawanie światłowodów
Techniki światłowodowe
Trakty światłowodowe
KONTAKT

WprowadzenieDyspersja

Wprowadzenie...

Dyspersja światłowodów

Definicja Dyspersja to dowolne zjawisko, wktórym prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej zależy od jej częstotliwości.
W telekomunikacji termin dyspersja używa się opisując procesy, w których sygnał niesiony przez falę elektromagnetyczną rozchodzącą się w ośrodku ulega degradacji. Degradacja ta występuje, ponieważ różne składowe fali (różniące się częstotliwościami lub wektorami falowymi) rozchodzą się z różnymi szybkościami.
W komunikacji światłowodowej termin dyspersja odnosi się dokilku, ściśle zdefiniowanych parametrów włókna: dyspersji modowej, materiałowej, własnej i polaryzacyjnej.

Dyspersja chromatyczna poszerzenie impulsu optycznego we włóknie, powstające w wyniku różnic prędkości grupowych różnych fal składających się na spektrum źródła.
Dyspersja chromatyczna może być wywołana następującymi czynnikami:
-dyspersja materiałowa,
-dyspersja falowodowa,
-dyspersja profilu.

Dyspersja polaryzacyjna PMD (Polarisation Mode Dispersion) przejawia się jako różnicowe opóźnienie grupowe DGD (Differential Group Delay) pomiędzy dwoma modami spolaryzowanymi ortogonalnie. DGD wywołuje poszerzenie impulsu w syst. cyfrowych i dystorsję sygnału w syst. analogowych.
Uwaga 1- Rzeczywiste światłowody nie mogą być idealnie cylindryczne oraz podlegają lokalnym naprężeniom, w wyniku czego światło jest dzielone na dwie ortogonalne polaryzacje rozchodzące się z różnymi prędkościami. Występująca anizotropia ma charakter statystyczny.
Uwaga 2- W światłowodzie zawsze występują dwa podstawowe stany polaryzacji PSP (Principal States of Polarization) takie że PMD zanika jeżeli tylko jeden z nich jest wzbudzany. PMD ma wartość max. jeżeli oba PSP są wzbudzane równomiernie.

Obok przedstawiłem inne parametry charakteryzujące dyspersję chromatyczną oraz metody kompensacji dyspersji.

  Inne parametry charakteryzujące dyspersję chromatyczną.
  • Nachylenie zera dyspersji. Nachylenie charakterystyki dyspersji chromatycz. w funkcji długości fali w punkcie gdzie dyspersja przyjmuje wartość zero.
  • Długość fali zerowej dyspersji.Długość fali przy której dyspersja chromatyczna zanika.
  • Przesunięcie dyspersji. Tylko dla światłowodów DSF G.653
Metody kompensacji dyspersji.

- Światłowody wielomodowe.
  • Profilowanie współczynnika załamania rdzenia.
- Światłowody jednomodowe.

kompensacja dyspersji chromatycznej (CD)
  • Światłowód z przesuniętą dyspersją,
  • światłowód standardowy + kompensatory dyspersji chromatycznej.
kompensacja dyspersji polaryzacyjnej (PMD)
  • Światłowody podtrzymujące polaryzację (PMF).
  • Świałowód standardowy + kompensator dyspersji polaryzacyjnej.
Wprowadzenie   O światłowodach   Klasyfikacja światłowodów   Wytwarzanie kabli światłowodowych   Spawanie światłowodów
Techniki światłowodowe   Trakty światłowodowe   KONTAKT