kontakt
Wyższa szkoła informatyki - link
strona główna
Wprowadzenie
O światłowodacha
Klasyfikacja światłowodów
Wytwarzanie kabli światlowodowych
Spawanie światłowodów
    Etapy spawania
   oraz błędy

    Tłumność spawów
    Zgrywanie
   śiatłowodów

Techniki światłowodowe
Trakty światłowodowe
KONTAKT

Spawanie światłowodówEtapy

Spawanie światłowodów...

Etapy , procedury i błędy spawania.

Materiał (szkło) i bardzo małe rozmiary światłowodów zmusiły inżynierów do opracowania specjalnych technik ich łączenia.
Spawanie polega w ogólności na umieszczeniu odpowiednio przygotowanych i precyzyjnie obciętych włókien naprzeciw siebie. Następnie w celu trwałego połączenia stapia się końcówki w łuku elektrycznym. Włókno trzeba odpowiednio oczyścić z warstwy akrylowej i precyzyjnie obciąć końcówkę (precyzyjnie tzn. jak najbardziej płasko, by pomiędzy dwoma włóknami nie było nierówności).

Procedura spawania kabli światłowodowych

1) Identyfikacja światłowodów w kablu i wubór łącznych par.
2) Zdjęcie pokryć ochronnych z kabla
(przygotowanie i rozwinięcie odpowiednich długości kabla i swobodnych światłowodów oraz przygotowanie zapasu swiatłowodu na wypadek konieczności poprawienia spawu).
3) Zdjęcie pokryć ochronnych ze światłowodów
(metoda mechaniczna, termiczna lub chemiczna - mechanicznie nie więcej niż 5 cm jednorazowo).
4) Przygotowanie powierzchni czołowej światłowodów
(max. dopuszczalne pochylenie czoła światłowodu 2*, dobrej jakości obcinaczki 0,5*).
5) Justowanie i połączenie światłowodów.
6) Zabezpieczenie wykonanego złącza.

Błędy spawania

1) Bąble w obszarze spawu. Przyczyna: zabrudzenie - trzeba oczyścić.
2) Uskoki. Przyczyna: niedopasowanie poprzeczne światłowodów, zabrudzone V-rowki.
3) Spęcznienie. Przyczyna: zbyt silny docisk wstępny.
4) Szczeliny, niekompletne spawy. Przyczyna: niewłaściwe cięcie, poczylone powierzchnie czołowe światłowodu.
5) Przewężenia. Przyczyna: zbyt słaby (brak) docisku wstępnego, zbyt wysoka temperatura spawania.

Spawanie w łuku elektrycznym

1) Czyszczenie włókien - jeden lub kilka impulsów prądowych w celu usunięcia zanieczyszczeń (głównie resztek pokrycia pierwotnego).
2) Wygrzewanie wstępne - końce włókien zmiękczane przed właściwym spawaniem, ustalenie temp. dla procesu spawania właściwego. Zbyt niska temperatura powoduje spęcznianie światłowodu w obszarze spawu.
3) Spawanie właściwe - parametry: prąd wyładowania, czas, szczelina (gap), przekrycie (overlap).

Po zakończeniu spawania spaw należy natychmiast zabezpieczyć.

Etapy Spawanie w łuku elektrycznym - ETAPY


Uzyskanie poprawnego spawu wymaga:

- Precyzyjnego wyjustowania włókien
- Dokładnej kontroli prądu łuku

Schemat Spawanie w łuku elektrycznym - SCHEMAT


- Zkażdego włókna usuwa się pokrycie pierwotne, następnie włókna są cięte pod kontem prostym.
- Końce włókien są umieszczane w odległości kilku mm od soebie i mocowane
za pomocą zacisków.
- Włókna są pozycjonowane automatycznie i zbliżane do siebie na odległość ~mikro metrów
- Po zajustowaniu włókien włączany jest łuk elektr., awłókna zbiżane aż do wzajemnego kontaktu. Ciepło łuku topi szkło i tworzy się stałe połączenia światłowodów.
Wprowadzenie   O światłowodach   Klasyfikacja światłowodów   Wytwarzanie kabli światłowodowych   Spawanie światłowodów
Techniki światłowodowe   Trakty światłowodowe   KONTAKT