kontakt
Wyższa szkoła informatyki - link
strona główna
Wprowadzenie
    Historia
    Ogólne informacje
    Diody światłowodowe
    Dyspersja światłow.
O światłowodacha
Klasyfikacja światłowodów
Wytwarzanie kabli światlowodowych
Spawanie światłowodów
Techniki światłowodowe
Trakty światłowodowe
KONTAKT

Wprowadzenie

Wprowadzenie...

Troche historii...

Historia-pierwsze próby światłowodoweP róby zastosowania światła do transmisji sięgają XIX wieku. wtedy właśnie, w roku "1880 -Alexander Graham Bell"- opatentował fotofon. Było to pierwsze urządzenie, które umożliwiało transmisje głosu za pomocą wiązki świetlnej. Dźwięk powodował drgania układu lusterek, który modulował natężenie światła...

Mimo że idea transmisji optycznej powstała tak dawno, na jej praktyczn a realizację musielismy poczekać aż do lat siedemdziesiątych XX wieku.Głownym powodem był brak odpowiedniego medium ...


Ogólne informacje o światłowodach

Włókna światłowodowe używane są najczęściej do prowadzenia światła o długości fali od 800 do około 1550 nm. Dla tego zakresu zależność tłumienia od długości fali jest pokazana na rysunku. Pasmo dzieli się, ze względów praktycznych i historycznych, na trzy okna transmisyjne dla fal o długości 850, 1300 i 1500 nm, oddzielone od siebie...

.

Diody światłowodowe

Światłowodowa dioda PIN.
Dioda PIN tworzona jest przez trzy obszary półprzewodnika :"p", samoistny "i" oraz "n" ...


Dyspersja światłowodów

Definicja Dyspersja to dowolne zjawisko, wktórym prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej zależy od jej częstotliwości.
W telekomunikacji termin dyspersja używa się opisując procesy, w których sygnał niesiony przez falę elektromagnetyczną rozchodzącą się w ośrodku ulega degradacji. Degradacja ta występuje, ponieważ różne składowe fali (różniące się częstotliwościami lub wektorami falowymi) rozchodzą się z różnymi szybkościami.
W komunikacji światłowodowej termin dyspersja odnosi się dokilku, ściśle zdefiniowanych parametrów włókna...

Wprowadzenie   O światłowodach   Klasyfikacja światłowodów   Wytwarzanie kabli światłowodowych   Spawanie światłowodów
Techniki światłowodowe   Trakty światłowodowe   KONTAKT