kontakt
Wyższa szkoła informatyki - link
strona główna
Wprowadzenie
O światłowodacha
Klasyfikacja światłowodów
Wytwarzanie kabli światlowodowych
Spawanie światłowodów
Techniki światłowodowe
Trakty światłowodowe
KONTAKT

Wytwarzanie kabli św.

Wytwarzanie kabli światlowodowych...

Etapy produkcji.

1) Zgromadzenie (zakup) włókien światłowodowych
2) "Polerowanie włókien"
3) Umieszczenie włókna w tubie ścisłej lub wprowadzenie światłowodów do luźnej tuby
4) Skręcanie luźnych tub i nanoszenie warst zabezpieczających
5) Zgrzewanie pokrycia zewnętrznego, studzenie kabla
6) Naniesienie oznaczeń 7) Pomiary wybranych partii kabla

Etap 1.

Zakup włókien światłowodowych

Włókna sprowadzane są na szpulach w odcinkach fabrykacyjnych o długości 25 km lub 50 km.(np. Alcatel, Corning, Samsung, Fujitsu.) Włókno to rdzeń + płaszcz + pokrycie pierwotne (bezbarwna powłoka akrylowa)

  Stosowane są następujące typy włókien : Zapakowane szpule z włóknami optycznymi
 • jednomodowe z nieprzesuniętą dyspersją
 • jednomodowe z przesuniętą dyspersją
 • jednomodowe z niezerową dyspersją
 • wielomodowe gradientowe 50/125 (mikro metra)
 • wielomodowe gradientowe 62.5/125 (mikro metra)

Etap 2.

"Polerowanie" włókien

Proces barwienia włókna jest niezbędny do późniejszej identyfikacji włókna w kablu.Stosowane są tusze utwardzalne promieniami UV. Tusz jest natryskiwany na włókna, tóre następnie podlegają krótkiemu naświetleniu lampami UV. Barwienie nie degraduje włókna i jest trwałe.
Zbiorniki z tuszem barwiącym
Obok prezentuje zdjęcie ze zbiornikami z tuszem barwiącym.
To co dalej dzieje się z włóknem światłowodowym zależy od typu kabli, jaki ma zostać wykonany, np.:

- włokno zostaje umieszczone w tubie ścisłej o całkowitej średnicy 900 (mikro metrów)
- włokno w pokryciu pierwotnym zostaje umieszczone wraz z innymi włóknami w tubie luźnej.

Etap 3.

Umieszczenie włókna w tubie ścisłej lub wprowadzenie światłowodów do luźnej tuby

rys1. szupel z włóknami światłowodowymi, rys2. lejek z granulatem, rys3. szupel z gotowymi tubami po 6 włókien

Włókno światłowodowe jest prowadzone bezpośrednio ze szupli.

Przy wygrzewaniu tuby umieszcza
się w niej żel, stanowiący zaporę przeciw wilgociową.

Różne kolory tub
(np. czerwone i niebieskie)
uzyskuje się dzieki wprowadzeniu różnokolorowych granulatów.Pierwsze zdjecie przedstawia
szuple z włóknami światłowodowymi,
na kolejnym widać lejek z granulatem,
a na trzecim zdjęciu szuple z gotowymi tubami luźnymi,
zawierającymi po 6 włóien.

Etap 4.

Skręcanie luźnych tub i nanoszenie warst zabezpieczających

rys1. szpula ze skręconymi tubami, rys2. przed pokryciem aramidową otoczką, rys3. nakładanie pokrycia aramidowego

Luźne tuby są skręcane, często wokół centralnego elemętu wzmacniającego, zgodnie z zasadą
lewo - prawo
tj. najpierw kilka obrotów w lewo, następnie w prawo.

Dodadkowo układ oblekany jest cienką taśmą plastikową w kierunku odwrotnym.

Następnie nanoszona jest taśma papierowa z proszkiem przeciwwilgociowym, oraz
pokrycie z włókien aramidowych.

Etap 5.

Zgrzewanie pokrycia zewnętrznego, studzenie kabla

Na końcu linii produkcyjnej nanoszone jest pokrycie zewnętrzne.
W dolnej części zdjęcia widać wyłożoną na papierowym podkładzie z proszkiem skrętkę luźnych tub, która zostanie za chwilę zamknięta w pokryciu zewnętrznym.

naniesienie powłoki zew. Końcowy etap produkcji -
To naniesienie zewnętrznej powłoki.
Linia produkcyjna kabla firmy (Nokia - Maillefer).

Etap 6.

Naniesienie oznaczeń

Po wykonaniu zgrzewu pokrycia zewnętrznego pokrycie zewnętrzne.
W dolnej części zdjęcia widać wyłożoną na papierowym podkładzie z proszkiem skrętkę luźnych , kabel porusza się w specjalnym korycie z wodą o ściśle określonej temperaturze.
chłodzenie w korytku z wodą
Ostatnim etapem jest naniesienie na gotowym kablu oznaczeń :

  - typ i symbol kabla
  - liczba i rodzaj włókien światłowodowych w kablu
  - nazwa wytwórcy
  - rok produkcji
  - piktogram i nadruk metryczny
Wprowadzenie   O światłowodach   Klasyfikacja światłowodów   Wytwarzanie kabli światłowodowych   Spawanie światłowodów
Techniki światłowodowe   Trakty światłowodowe   KONTAKT