kontakt
Wyższa szkoła informatyki - link
strona główna
Wprowadzenie
O światłowodacha
Klasyfikacja światłowodów
Wytwarzanie kabli światlowodowych
Spawanie światłowodów
    Etapy spawania
   oraz błędy

    Tłumność spawów
    Zgrywanie
   śiatłowodów

Techniki światłowodowe
Trakty światłowodowe
KONTAKT

Spawanie światłowodów

Spawanie światłowodów...

Etapy spawania światłowodów oraz błędy spawania.

Materiał (szkło) i bardzo małe rozmiary światłowodów zmusiły inżynierów do opracowania specjalnych technik ich łączenia.
Spawanie polega w ogólności na umieszczeniu odpowiednio przygotowanych i precyzyjnie obciętych włókien naprzeciw siebie. Następnie w celu trwałego połączenia stapia się końcówki w łuku elektrycznym. Włókno trzeba odpowiednio oczyścić z warstwy akrylowej i precyzyjnie obciąć końcówkę (precyzyjnie tzn. jak najbardziej płasko, by pomiędzy dwoma włóknami nie było nierówności)...

Tłumność spawów.

Każde połączenie dwóch końcówek światłowodu powoduje zwiększenie tłumienia w kanale transmisyjnym. Wartość tego tłumienia (wnoszonego przez złącze) zależy od jakości wykonanego połączenia. Ogólnie moż.emy przyjąć zasadę: "im lepsze łącze, tym mniejsze tłumienie".... ...

Zgrywanie światłowodów.

Mówiąc najprościej, zgrywanie polega na dokładnym dopasowaniu do siebie dwóch powierzchni czołowych światłowodów
Zaprezentowałem kilka metod zgrywania...

Wprowadzenie   O światłowodach   Klasyfikacja światłowodów   Wytwarzanie kabli światłowodowych   Spawanie światłowodów
Techniki światłowodowe   Trakty światłowodowe   KONTAKT