kontakt
Wyższa szkoła informatyki - link
strona główna
Wprowadzenie
O światłowodacha
Klasyfikacja światłowodów
Wytwarzanie kabli światlowodowych
Spawanie światłowodów
Techniki światłowodowe
Trakty światłowodowe
    Komponęty
   podstawowe

    Pozostałe elemęty
    Trakty PKP
KONTAKT

Trakty światłowodowe

Trakty światłowodowe...

Trakty światłowodowe PKP

Szlaki kolejowe nierozłącznie związane są z systemami łączności budowanymi i specjalnie przystosowanymi na potrzeby kolejnictwa.

Polskie Koleje Państwowe od lat budowały i w dalszym ciągu budują swoje systemy łączności docierające do każdej stacji i instytucji związanej z PKP. Działająca od dawna sieć KOLPAK, zbudowana w znacznej mierze z kabli miedzianych, uzupełniona zostaje przez sieć światłowodową - zaprojektowaną i budowaną w taki sposób, aby mogła sprostać bieżącym i przyszłym potrzebom PKP oraz wszystkim klientom, którzy zechcą z niej skorzystać.

Kliknij aby powiększyć

Zapotrzebowanie na transmisję coraz większej ilości danych rośnie lawinowo. Szczególnie Internet wymaga bardzo szybkiego przekazu informacji, a do tego potrzebna jest sieć światłowodowa o dużej przepustowości oraz odpowiedni system transmisyjny.
Takim systemem jest DWDM (Dense Wavelenth Division Multiplexing).System DWDM (zwielokrotnienie z podziałem długości fali) firmy Alcatel pozwala na wprowadzenie technologii i usług w sieciach całkowicie optycznych. Możliwe jest uzyskanie olbrzymich przepustowości rzędu 2,4 Tb/s. Rozwiązanie DWDM jest także wspólną platformą transmisyjną dla przesyłu głosu i danych (w tym IP).
Zainstalowane urządzenia umożliwiają transmisję 32 długości fali (z możliwością rozbudowy do 64), co odpowiada przepływności do 640 Gb/s (100 Gb/s) na jedną długość fali.

Siecią, która umożliwiła wprowadzenie systemu DWDM w Polsce jest sieć kabli światłowodowych PKP. Zarządzana przez Teleinformatykę Kolejową PKP sieć składa się z sieci kabli światłowodowych, kabli miedzianych dalekosiężnych i kabli miedzianych miejscowych. Teleinformatyka Kolejowa uzyskała dwie koncesje Ministerstwa Łączności, co pozwala jej świadczyć usługi telefoniczne (w ograniczonym zakresie), transmitować dane oraz pocztę elektroniczną w ruchu krajowym i międzynarodowym, a także dzierżawić łącza. Teleinformatyka Kolejowa z zarządzaną przez siebie siecią jest także jednym z zasadniczych elementów konsorcjum NG Koleje Telekomunikacja Sp. z o.o., które jako jedno z trzech (poza TP SA) uzyskało koncesję na międzymiastową działalność operatorską w zakresie połączeń głosowych. Właśnie sieć światłowodowa wykorzystana będzie do utworzenia traktów, którymi przesyłane będą nie tylko rozmowy, ale i utworzony zostanie dostęp do szybkiego, optycznego Internetu.

Obecnie funkcjonują dwa ringi DWDM, jeden południowy, drugi północny oraz centralna magistrala Warszawa - Poznań, która biegnie dalej poza granicę zachodnią do Frankfurtu. "Nasze linie światłowodowe są znacznie nowsze niż kładzione kilka lat temu kable francuskie czy niemieckie. Pierwsze linie miały od 4 do 8 włókien światłowodowych, obecnie stosujemy kable 24­ i 48-włóknowe, ponieważ stosowane początkowo nie wystarczały, były problemy z przepustowością. Sieć kolejowych linii światłowodowych liczy obecnie ok. 5000 kilometrów. Jest i będzie rozbudowywana, tak by stworzyć dodatkowy ring północno­ wschodni i uzupełnić niektóre odcinki, co pozwoli na uruchomienie dodatkowych połączeń. Dyrektor Stanisław Plewako z naciskiem podkreśla, że klienci pragnący przesyłać dane przy wykorzystaniu światłowodowej sieci PKP będą mieli udostępnione takie przepływności, o jakie wystąpią. Poza szeroką ofertą transmisji danych, Teleinformatyka Kolejowa ma zamiar niedługo rozpocząć uruchomienie systemów GSMR. Rozwiązania takie, ściśle związane z przebiegiem linii kolejowych, umożliwiają korzystanie z łączności GSM na całej trasie podróży (nawet w tunelach), niezależnie od zasięgu zapewnianego przez operatorów. Chociaż na większości tras kolejowych już obecnie zasięg GSM jest zapewniony, GSMR wypełni luki i poprawi jakość połączeń.

Wprowadzenie   O światłowodach   Klasyfikacja światłowodów   Wytwarzanie kabli światłowodowych   Spawanie światłowodów
Techniki światłowodowe   Trakty światłowodowe   KONTAKT