kontakt
Wyższa szkoła informatyki - link
strona główna
Wprowadzenie
O światłowodacha
Klasyfikacja światłowodów
Wytwarzanie kabli światlowodowych
Spawanie światłowodów
    Etapy spawania
   oraz błędy

    Tłumność spawów
    Zgrywanie
   śiatłowodów

Techniki światłowodowe
Trakty światłowodowe
KONTAKT

Spawanie światłow.Tłumność

Spawanie światłowodów...

Tłumność spawów

Tłumność spawu określana jest przez czynniki - wewnętrzne i zewnętrzne.

  wewnętrzne : (określone jakością światłowodu, związane z wytórcą światłowodu, użytkownik nie ma wpływu na powstałe straty)
  zewnętrzne : (związane z jakością procesu spawania, mogą być minimalizowane przez dobór sprzętu i kontrolę procesu)

Wewnętrzne czynniki tłumienia - (gradientowe włókna wielomodowe)

1 Niedopasowanie średnicy rdzenia
2 Niedopasowanie aparatury numerycznej
3 Niedopasowanie profilu współczynika załamania
4 Błędy koncentryczności rdzenia względem płaszcza (błąd koncentryczności może być kompensowany w spawarce zgrywającej światłowody względem średnicy rdzenia)

Tvumienie światvowodów jest kierunkowe względem powyższych czynników, to znaczy tłumienie wystąpi tylko przy transmisji z włókna o większej średnicy rdzenia do mniejszej.

Wewnętrzne czynniki tłumienia - (standardowe włókna jednomodowe)

Podstawową przyczyną tvumienia jest niedopasowanie średnicy pola modów (MFD) łącznych włókien.

Straty są bezkierunkowe (takie same dla obu kierunków propagacji).
dla włókien spełniających wymogi normy straty wywovane niedopasowaniem MFD są niewielkie (<0,04 dB).

Zewnętrzne składniki tłumienia złącza

  * Przemieszczanie wzdłużne - Separacja prowadzi do zmniejszenia natężenia wiązki wprowadzonej do drugiego światłowodu (w szczelinie tworzą się pasożytnicze rezonatory).
  * Przemieszczanie poprzeczne - (1 mikro metr -->0,2dB; 2,5 mikro metra -->1 dB)
  * Nieprostopadłe końcówki włókien - (1 deg -->0,2dB; 2 deg -->1 dB)
  * Niedopasowanie kątowe
  * Niedopasowanie powierzchni czołowych (porowatość, nierównomierność)

Inne metody łączenia światłowodów

  Klejenie - Metoda ta daje gorsze rezultaty niż spawanie i nie gwarantuje niezmienności parametrów połączenia w czasie. Dlatego jest coraz rzadziej stosowana.
  Mocowanie na styk - Jest to, jak można się domyślić, metoda łączenia wielokrotnego. Coś na zasadzie gniazdka i wtyczki. Metoda łatwa i tania, ale niosąca ze sobą wiele problemów. Najłatwiej przedstawić te problemy na (rysunku obok).Trzeba powiedzieć, że każda z tych metod wpływa na pogorszenie transmisji w światłowodzie. Zwiększa się tłumienie, dyspersja, rozproszenie i wiele innych. Jeśli chodzi o zmianę tłumienia, to najmniej problemu sprawia spawanie.Wprowadzenie   O światłowodach   Klasyfikacja światłowodów   Wytwarzanie kabli światłowodowych   Spawanie światłowodów
Techniki światłowodowe   Trakty światłowodowe   KONTAKT