kontakt
Wyższa szkoła informatyki - link
strona główna
Wprowadzenie
O światłowodacha
Klasyfikacja światłowodów
Wytwarzanie kabli światlowodowych
Spawanie światłowodów
    Etapy spawania
   oraz błędy

    Tłumność spawów
    Zgrywanie
   śiatłowodów

Techniki światłowodowe
Trakty światłowodowe
KONTAKT

Spawanie światłow.Zgrywanie

Spawanie światłowodów...

Zgrywanie światłowodów

Są dwie metody zgrywania światłowodów, a mianowicie :

 • Metoda ręczna - po zbliżeniu światłowodów ustalenie położenia światłowodów w kierunku poprzecznym
 • Metody automatyczne :

  1) Kontrola mocy transmitowanej z wykorzystaniem źródła i detektora (niezbędny dostęp do obu końcówek światłowodu)
  2) Pomiar za pomocą reflektometru optycznego
  3) Pomiar metodą LID (Local injection and detection)
  4) Dopasowanie na podstawie obserwacji profilu (rdzenia lub płaszcza, obraz wideo lub "gorący" obraz)
  5) Dopasowanie pasywne wg. położenia V-rowków (dokładność zależy od koncentryczności rdzenia i płaszcza)

Zgrywanie światłowodów - (Metoda LID)

1 Usuwamy pokrycie pierwotne na długości kilku cm
2 Po zamocowaniu w spawarce włókno jest zginane na walcach
3 Światło lasera (lub diody LED) jest ogniskowane na zgięciu. Częsć energii ulega konwersji w mody prowadzone
4 Na drugim walcu następuje wypromieniowanie części energii
5 Jedno z włókien jest przemieszczane tak, aby moc rejestrowana przez detektor była największa.

Zgrywanie światłowodów - (obserwacja mikroskopowa profilu rdzenia)

Schemat urządzenia do zgrywania św.     Rejestrowany obraz mikroskopowy.

Wprowadzenie   O światłowodach   Klasyfikacja światłowodów   Wytwarzanie kabli światłowodowych   Spawanie światłowodów
Techniki światłowodowe   Trakty światłowodowe   KONTAKT